REI's ROOM@TW


03
Category: ★EVENT   Tags: ---

駁二場第一天來場感謝!

活動第一天順利結束!

讓大家看到我頹廢的樣子實在非常抱歉(顯示為一縷魂魄掛在嘴邊)
也感謝各位的惠顧光臨:)

星奈掛軸順利完售,目前接受預約中!
第一天向隅的朋友請把握機會喔!1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

top bottom