REI's ROOM@TW


18
Category: ★EVENT   Tags: ---

東方楓華宴

博01 REI's ROOM


這次的新品是東方胸章組,主要以紅魔館的角色為主,其他的角色會在之後的活動推出:D
細節今天之内還會陸續補充喔!@@/

以下是這次參加的企劃:
卡片遊戲「東方魔法迦」的底牌一枚,在官網可以看到全身的SAMPLE喔!

後夜祭活動精品SET用海報,以後夜祭為主題畫了搖滾魔理沙, 詳細也請參考官網喔:)
DreamyNight2009
 

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

top bottom